“ครูบาอินก๋วน” พระเกจิดังเมืองลำปาง ละสังขารแล้ว

ครูบาอินก๋วน พระเกจิดังเมืองลำปาง และ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ตำบลแม่เมาะ ได้ละสังขารลงแล้วอย่างสงบครูบาอินก๋วน

หลวงปู่พระครูสุนทรปัญญาคุณ (ครูบาอินก๋วน) เจ้าอาวาสวัดสบป้าด มหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปาง และมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ของตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้มรณะภาพ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.57 เวลาประมาณ 02.00 น. ที่โรงพยาบาลลำปาง ด้วยสิริอายุได้ 90 ปี (70 พรรษา) โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 ธ.ค. ที่วัดสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต่อไป

ประวัติ พระครูสุนทร ปัญญาคุณ (หลวงปู่ครูบาอินก๋วน)

พระครูสุนทร ปัญญาคุณ (หลวงปู่ครูบาอินก๋วน) เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2467 มีชื่อเดิมว่า ก๋วน บรรพชาเมื่ออายุ 12 ปี วันที่ 12 พฤษภาคม 2479 ณ วัดสบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตลอดระยะเวลาที่ครองสมณเพศไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อย และยังได้ประกอบคุณงามความดีอีกมากมาย จนเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวลำปางและต่างจังหวัดจำนวนมาก และ หลวงปู่ครูบาอินก๋วน เจ้าอาวาสวัดสบป้าด เป็นมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดลำปาง และมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์ของตำบลแม่เมาะ ถือเป็นเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งที่มีลูกศิษย์และญาติโยมทั้งในจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือจำนวนมาก

ที่มาข่าว http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000145729