คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปี “มะแม”

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีมะแม

สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะแม แล้วรู้สึกว่าชีวิตท้อเหลือเกิน วันนี้ lottonew จึงขอนำคาถาเสริมดวงชะตามาฝาก เผื่อชีวิตรนี้อะไรๆมันจะดีขึ้น หรือ ผู้ที่มีดวงชะตาดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดวงชะตาดีขึ้นๆอีก 

พระคาถาประจำปีเกิดมะแม ก็เป็นคาถาสำคัญยิ่งนัก เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

 มะแม

 มิ่งขวัญของคนเกิดในปีมะแม มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุและพระเกศธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธาตุดอยสุเทพ

บทสวดบูชาพระธาตุดอยสุเทพ  สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ