คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีฉลู

สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด และอยากมีคาถาเอาไว้เสริมดวง วันนี้ lottonew จึงขอนำคาถามาฝากค่ะ แต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะ 

ปีฉลู

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีฉลู

พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง 

 

มิ่งขวัญของคนเกิดปีฉลูมิ่ง ขวัญอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปางพระธาตุนี้บรรจุอัฐิลำคอหน้า – หลัง และอัฐิพระนลาฏ (หน้าผาก) ข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธพระธาตุลำปางหลวง

บทสวดบูชาพระธาตุลำปางหลวงปา ยุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อันตุราภิเทยยา นิมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตุโย เมฆิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ