คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเมีย

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีมะเมีย

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย และอยากพบแต่ความสุขทั้งปวง มีโชคมีลาภ มีเงินทองมากมาย วันนี้ lottonew ขอนำคาถาสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเมียมาฝากจร้า เมื่อจะถูกหวยกับเค้าบ้าง

พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

 มะเมีย

มิ่งขวัญของคนเกิดปีมะเมีย  มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุตะโก้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่าพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระเกตุธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธาตุตะโก้ง

บทสวดบูชาพระเจดีย์ชเวดากอง ธัม ภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติง กัตสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะต จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโยฯ