คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเส็ง

คาถามหานิยมเพื่อเสริมดวงของคนเกิดปีมะเส็งนี้ เผื่อใครต้องการมีโชคลาภ เพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง วันนี้ lottonew เอามาฝากค่ะ 

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเส็ง พระคาถาประจำปีเกิดของปีมะเส็งก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

 มะเส็ง

 มิ่งขวัญของคนเกิดปีมะเส็ง มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียต้นศรีมหาโพธิหรือโพธิบัลลังก์เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าได้ตรัสรู้ ณ ที่นั้น แต่คนเกิดปีมะเส็งที่มิมีโอกาสเดินทางไปที่อินเดีย ก็สามารถไหว้บูชาต้นมหาโพธิ์ หรือต้นโพธิ์ใหญ่ ๆ ตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านของท่านก็ถือว่าแทนกันได้

พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา

บทสวดบูชาพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยังอนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จะตุตะถัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาลานิโครธัง ฉัฏฐังราชา ยะตะนัง สัตตะมัง มุจจะรินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ