คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีเถาะ

สำหรับคนที่เกิดปีเถอะ อยากมีโชคชตาที่ดี วันนี้ lottonew ขอนำคาถาเสร้มดวง เสริมบารมี  มาฝากค่ะ เผื่อใครหลายๆคนอาจจะมีโชคก็เป็นได้

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีเถาะพระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

เถาะ

 

มิ่งขวัญของคนเกิดปีเถาะมิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่านพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุข้อมือซ้ายกับพระเกศธาตุของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า

พระธาตุแช่แห้ง

บทสวดบูชาพระธาตุแช่แห้งปา ยาตุภูตา อตุรานุ ภาวะจิรัง ปะติฏฐิตา นันทกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุงจิรัง อะหัง วันทามิ ตัง ชินะธาตุง เสตะฐาเน อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ