พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่น “หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ” ละสังขารแล้ว สิริอายุ 86 ปี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.60 เวลา 05.00น. ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ได้ละสังขารแล้ว สิริอายุ 86 ปีปู่สรวง สิริปุญโญ

“หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ” วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นพระน้องชายของ “หลวงตาพวง สุขินฺทริโย” แห่งวัดศรีธรรมมาราม ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ยโสธร หลวงปู่สรวง ก่อนหน้านี้เคยจำพรรษาอยู่จังหวัดสกลนครหลายสิบปี ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ที่วัดบ้านเกิดวัดศรีฐานในเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา หลวงปู่สรวง เป็นพระปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นพระที่เคร่งพระธรรมวินัยมาตลอด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตอนที่หลวงปู่สรวงยังมีชีวิตอยู่ ธาตุขันธ์ของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ เช่น เกศาธาตุ(ผม) ทันตธาตุ(ฟัน) นขาธาต(เล็บ) โลหิตธาตุ(เลือด)

ทั้งนี้ ต้นตระกูลเดิมของ หลวงตาสรวง สิริปุญโญ เป็นชาวนา นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม โยมบิดา มารดา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทำบุญตักบาตรหรือถวายภัตตาหารเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมาโดยตลอด มีบุตรชายก็ต้องให้บวชพระเสียก่อนทุกคน ทั้งหลวงตาพวงและน้องชายคือหลวงตาสรวง สิริปุญโญ

อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2496 ณ อุโบสถวัดศรีฐานใน โดยมีพระครูพิศาลศีลคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระบุญสิงห์ สีหนาโท เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระคำสิงห์ อาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดศรีฐาน อยู่กับพระอาจารย์บุญช่วย ธัมมวโร สามเณรน้อย(หลวงปู่คำพอง ปัญญาวุโธ) ออกพรรษาแล้วจึงได้ติดตามพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร สามเณรอุ่น(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม) ขึ้นไปทางจังหวัดสกลนคร หลวงตาสรวง เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีโอกาสออกธุดงค์ศึกษาธรรมมะกับครูบาอาจารย์หลายรูป และได้ครองสมณเพศมาจนละสังขาร

ขอบคุณภาพและข่าวจาก https://www.khaosod.co.th/featured/news_269661