คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเมีย

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีมะเมีย ผู้ที่เกิดปีมะเมีย และอยากพบแต่ความสุขทั้งปวง มีโชคมีลาภ มีเงินทองมากมาย วันนี้ lottonew ขอนำคาถาสำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเมียมาฝากจร้า เมื่อจะถูกหวยกับเค้าบ้าง พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง   มิ่งขวัญของคนเกิดปีมะเมีย  มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุตะโก้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่าพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระเกตุธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทสวดบูชาพระเจดีย์ชเวดากอง ธัม ภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติง กัตสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะต จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโยฯ

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะโรง

 คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีมะโรง ผู้ที่เกิดปีมะโรง อยากจะมีคาถาเอาไว้เสริมดวงบารมี ให้มีโชคในทุกๆด้าน วันนี้แชร์ข่าวขอนำมาฝากค่ะ คาถาบูชาดวงประจำปีมะโรง พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง   มิ่งขวัญของคนเกิดปีมะโรง มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุ และมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งบางตำราก็ว่าให้คนเกิดปีมะโรงกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ มิใช่พระธาตุเจดีย์ บทสวดบูชาพระธาตุวัดพระสิงห์และพระพุทธสิหิงค์ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณะภิรัมมัง ลังกาละ ชาตัง โสภาภิโสภัง สะลาภิกันตัง นะมามิหังฯ

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีเถาะ

สำหรับคนที่เกิดปีเถอะ อยากมีโชคชตาที่ดี วันนี้ lottonew ขอนำคาถาเสร้มดวง เสริมบารมี  มาฝากค่ะ เผื่อใครหลายๆคนอาจจะมีโชคก็เป็นได้ คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีเถาะพระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง   มิ่งขวัญของคนเกิดปีเถาะมิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่านพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุข้อมือซ้ายกับพระเกศธาตุของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า บทสวดบูชาพระธาตุแช่แห้งปา ยาตุภูตา อตุรานุ ภาวะจิรัง ปะติฏฐิตา นันทกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุงจิรัง อะหัง วันทามิ ตัง ชินะธาตุง เสตะฐาเน อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีขาล

คนที่เกิดมีขาล อยากมีคาถาเอาไว้เสริมดวง เผื่อจะได้ถูกหวย หรือมีดวงกับเค้าบ้าง วันนี้ lottonew จัดให้ค่ะ คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีขาลพระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง     มิ่งขวัญของคนเกิดปีขาล มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุช่อแฮ ณ วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุศอกข้างซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทสวดบูชาพระธาตุช่อแฮเสยะยัง ธัชชัคคะปัพพะเต พุทธาธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสัน เนนะ อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีฉลู

สำหรับผู้ที่เกิดปีชวด และอยากมีคาถาเอาไว้เสริมดวง วันนี้ lottonew จึงขอนำคาถามาฝากค่ะ แต่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะ  คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีฉลู พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง    มิ่งขวัญของคนเกิดปีฉลูมิ่ง ขวัญอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปางพระธาตุนี้บรรจุอัฐิลำคอหน้า – หลัง และอัฐิพระนลาฏ (หน้าผาก) ข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธ บทสวดบูชาพระธาตุลำปางหลวงปา ยุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อันตุราภิเทยยา นิมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตุโย เมฆิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีชวด

คาถาบูชาดวงชะตา ของคนที่เกิดประจำปีชวด ในการไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน เพราะสามารถขอพรให้สัมฤทธิ์ได้อย่างตั้งใจ พระคาถาประจำปีเกิดก็เป็นคาถาสำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง มิ่งขวัญของคนเกิดปีชวด มิ่งขวัญอยู่จะอยู่ที่พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุนี้บรรจุพระทักษิณโมลีธาตุ (กระดูกพระยอดเบื้องขวา) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทสวดบูชาพระธาตุศรีจอมทองนะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกุฏเฐ นะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนระหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อังคะวะหะเย ปุเรรัมเม โกวิสารัคคะ ปัพพะเต สะหิเหมะคูหาคัพเภ ทักขิณะ โมลีธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา ขอบคุณข้อมูลจาก Horolive.com

คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเส็ง

คาถามหานิยมเพื่อเสริมดวงของคนเกิดปีมะเส็งนี้ เผื่อใครต้องการมีโชคลาภ เพื่อพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง วันนี้ lottonew เอามาฝากค่ะ  คาถาบูชาเสริมดวงชะตา ของคนเกิดปีมะเส็ง พระคาถาประจำปีเกิดของปีมะเส็งก็เป็นคาถา สำคัญยิ่ง เมื่อผู้ใดได้บริกรรมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ยากทั้งมวลได้บรรลุความสุข ในชาตินี้และชาติหน้า ผู้ใดภาวนาได้อานิสงค์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง    มิ่งขวัญของคนเกิดปีมะเส็ง มิ่ง ขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียต้นศรีมหาโพธิหรือโพธิบัลลังก์เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธ เจ้าได้ตรัสรู้ ณ ที่นั้น แต่คนเกิดปีมะเส็งที่มิมีโอกาสเดินทางไปที่อินเดีย ก็สามารถไหว้บูชาต้นมหาโพธิ์ หรือต้นโพธิ์ใหญ่ ๆ ตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านของท่านก็ถือว่าแทนกันได้ บทสวดบูชาพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยังอนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จะตุตะถัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาลานิโครธัง ฉัฏฐังราชา ยะตะนัง สัตตะมัง มุจจะรินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ