ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 76 ปี พรรษา 56

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.58 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า “พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์(เย็นเชี้ยว)” เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกรกมลาวาส และเป็นรองเจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกาย ท่านได้มรณะภาพลงแล้วอย่างสงบ สิริอายุ 76 ปี 56 พรรษาเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ย

ประวัติเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ หรือ ประวัติพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

      พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ มีนามเดิมว่า เย็นเชี้ยว เกิดในตระกูลแซ่เจียม มีภูลำเนาเดิมอยู่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ บิดาชื่อ นายยุ่นฮะ แซ่เจียม มารดาชื่อ นางซิ้วเกียว แซ่ลี้ เชื้อชาติจีน (จีนแต้จิ๋ว) จากมณฑลกวางตุ้ง โดยหลวงพ่อ เกิดในประเทศไทย เมื่อปี 2482 จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรคณะสงฆ์จีนนิกายในปี 2502 และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในปี 2503 ที่วัดโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยมีพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร หรือพระอาจารย์โพธิ์แจ้ง เป็นพระอุปัชฌาย์

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมังกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) รูปที่ 9 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ท่านเป็นผู้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นที่แตกฉาน ว่างจากิจวัตรประจำวันแล้ว ชอบการกุศล ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก เคร่งครัดระเบียบวินัย เป็นพระอาจารย์อบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณรเป็นมากกว่า 15 ปี และมีปณิธานที่จะพัฒนาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ในปี พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

        กล่าวสำหรับ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งอยู่เลขที่ 423 ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 กับ 21 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เป็นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย บางคนเรียกว่า วัดมังกร ด้วยคำว่า เล่ง หรือ เล้ง ภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า มังกร ส่วนชื่อวัดอย่างเป็นทางการ คือ วัดมังกรกมลาวาส ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2414 ใช้เวลาก่อสร้างนาน 8 ปี ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนตอนใต้ โดยสกุลช่างแต้จิ๋ว วางแปลนตามแบบวัดหลวง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมังกรกมลาวาส มีเจ้าอาวาสทั้งสิ้น 9 รูป โดยเจ้าอาวาสองค์ที่ 9 รูปปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว หรือ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ ที่เพิ่งมรณภาพลง

ขอบคุณข่าวจาก http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1445749318