หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (พระอุดมญาณโมลี) ได้ละสังขารแล้ว สิริอายุ 105 ปี 85 พรรษา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00น. ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (พระอุดมญาณโมลี) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์อุดรธานี ได้ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 20.00 น. วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อายุ 105 ปี 85 พรรษาหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป

ประวัติย่อ พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

        หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป เกิดเมื่อ 10 ตุลาคม 2454 อุปสมบทเมื่อ13 มกราคม2474 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) และที่ปรึกษามหาเถรสมาคม (มส.)

           หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป (พระอุดมญาณโมลี) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์อุดรธานี เป็นพระมหาเถระสายพระป่ากรรมฐานศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ แม่ทัพธรรมแห่งอีสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นพระผู้มากด้วยเมตตาที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นแบบอย่างอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนชาวอีสานมาอย่างยาวนาน ด้วยยึดหลักธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง มีพลังเกื้อหนุนจากธรรมะของครูบาอาจารย์ที่คอยสนับสนุนตลอดมา ปฏิปทาอันงดงามของหลวงปู่จึงเป็นครูของชีวิตที่คณะศิษยานุศิษย์ภาคภูมิใจยิ่ง

          หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ละสังขารเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ 105 ปี 85 พรรษา

       หมายเหตุ จะนำสรีระสังขารหลวงปู่เดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี กำหนดเดิม เวลา 09.39 น. หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 11.00 น. ของวันพฤหัสฯ ที่ 15 ธ.ค. 59

———————–

ข้าแต่ผู้เจริญ ขอองค์พระเถระหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโปจงอดโทษซึ่งความผิดทั้งปวงที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินด้วยความประมาทในพระเถระ ด้วยไตรทวาร

“กรรมอันใดที่ลูกได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน
ต่อองค์พระมหาเถระหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอองค์หลวงปู่ได้โปรดเมตตาประทานงดโทษให้แก่ลูกนับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ

ที่มา เฟจบุ๊ค: หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป-พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์อุดรธานี