“หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม” พระเกจิดัง สายหลวงปู่มั่น ละสังขารแล้ว

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า พระญาณสิทธาจารย์ (วิ.) หรือ “หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม” เจ้าอาวาสวัดสามัคคีอุปถัมภ์ หรือ(วัดภูกระแต) พระเกจิดังแห่งภาพอีสาน พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น หลวงพ่อทองพูล ท่านได้ละสังขารลงแล้วด้วยอาการปอดอักเสบ สิริอายุได้ 83 ปี 1 เดือน 19 วัน พรรษา 63หลวงพ่อทองพูล

      หลวงพ่อทองพูล ท่านได้อาพาธป่วยะปอดอักเสบเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ท่านได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลบึงกาฬ และ โรงบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น เข้าออกอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่ดีขึ้น ท่านจึงปฎิเสธการรักษาและขอกลับมาพักที่วัดภูกระแต เมื่อวันที่ 4พ.ค.58 จนกระทั่งท่านละสังขารลงเมื่อวันที่ 12พ.ค.58 เวลา 18.59 น.

     ประวัติหลวงพ่อทองพูล สิริกาโม โดยคร่าวๆ
หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2475 ที่บ้านเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ท่านเป็นพระกรรมฐานแห่งกองทัพธรรมสายท่าน “อาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ” โดยพระเถระรุ่นเดียวกันกับหลวงพ่อทองพูลได้แก่ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ หลวงปู่คำตัน พระครูอุดมศีลวัฒน์ วัดป่าสถิตย์ธรรมมาราม พระครูปัญญาวรากร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม หลวงพ่อทองพูล ตั้งแต่เด็กท่านมีนิสัยพูดน้อย อยู่ในโอวาสของพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอด ท่านมีจิตเมตตา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทครั้งแรก เป็นพระสงฆ์ในฝ่ายมหานิกายที่วัดท่าเดื่อ โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระครูนรสีสาสน์ธำรง รองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส และต่อมา หลวงพ่อทองพูล ได้พบกับพระอาจารย์สีโห เขมโก ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์หลวงปู่มั่น และเป็นพระเถระรุ่นเดียวกับหลวงปู่เทสก์, หลวงปู่ขาว, หลวงปู่ฝั้น โดยท่านอาจารย์ทองพูลได้เปลี่ยนนิกายใหม่เป็นฝ่ายธรรมยุต โดยมีพระอาจารย์เจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์สวัสดฺ เป็นพระกรรมวาจาจาร มีฉายาว่า สิริกาโม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2495

     นับตั้งแต่การอุปสมบท ท่านอาจาย์ทองพูล ได้ตั้งจิตแน่วแน่ในการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามอบกายถวายชีวิต โดยการออกธุดงค์หาสถานที่วิเวกเพื่อเร่งความเพียร บำเพ็ญภาวนา เพียงพรรษาแรกท่านอาจารย์ได้ถือเนสัชชิธุดงค์ คือการไม่นอน ไม่ยอมให้หลังแตะกับพื้นตลอดพรรษาและอดอาหารควบคู่กันไป ท่านอาจารย์ทองพูลยังป่วยอาพาธเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนัก แต่ท่านอาศัยธรรมโอสถขันติธรรมเพ่งเวทนาที่เกิดขึ้นจนไข้มาลาเรียหายไปเอง จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือท่านเป็นจำนวนมาก