“หลวงพ่อโคกสี” เกจิดังภาคอีสาน มรณะภาพแล้ว สิริอายุ 73 ปี 52 พรรษา

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.58 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า พระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตโต) หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันว่า “หลวงพ่อโคกสี” หรือ “หลวงปู่จิต” อดีตเจ้าอาวาสวัดศิริธรรมิกาวาส อดีตเจ้าคณะตำบลโคกสี และอดีตที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มรณภาพลงแล้วเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 10.45 น. สิริอายุ 73 ปี 52 พรรษาหลวงพ่อโคกสี

      “หลวงพ่อโคกสี” หรือ “หลวงปู่จิต” ที่ชาวบ้านในเขตทั่วภาพอีสานจะรู้จักกันดี และให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากหลวงปู่โคกสี เป็นพระนักพัฒนาและเกจิดัง จนเป็นที่เลืองลือว่าของท่านมีพลานุภาพมากของภาคอีสาน ในสายพระหลวงปู่เหลา วัดบ้านโคกสี จ.ขอนแก่น

ประวัติพระครูสิริสารธรรม (สมจิตร ปฏิมิตฺโต)

      มีฉายาว่า ปฏิมิตฺโต สถานะเดิม ชื่อนายสมจิตร ใจเที่ยง เกิดเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2486 บิดาชื่อ นายโต้น ใจเที่ยง มารดาชื่อ นางปัต ใจเที่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปัจจุบันย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่ที่ วัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2507 ณ พัทธสีมา วัดศิริธรรมิกาวาส

      ในฐานะเป็นที่ปรึกษาของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเป็นกรรมการก่อสร้างถาวรวัตถุดังนี้ เช่น ก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สร้างอาคารหลังใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ก่อสร้างอาคารห้องสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสมหาเถระ) เป็นลักษณะทรงไทยประยุกต์ ก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ คอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะเอนกประสงค์ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและก่อสร้างอาคารต่างๆ ของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมกันนี้ทางสังคมสงเคราะห์ท่านเป็นผู้นำสร้างโรงพยาบาลขอนแก่น 2 ตำบลโคกสี ซึ่งเริ่มวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานี้เอง ด้วยงบประมาณก่อสร้าง 30 ล้านบาท

ขอบคุณข่าวจาก http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1446902383
และ http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1446901201